Νέα Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων διαμορφωθείσα στον 1ο Όροφο του Kτιρίου 102

Πρόκειται για ένα χώρο που φιλοδοξεί, εκτός της ανάγκης φιλοξενίας των Σπουδαστών και των Καθηγητών τους τις ώρες των διαλειμμάτων τους, να ανταποκριθεί σταδιακά σε χρήσεις όπως υλοποίηση Συνεδρίων, συγκεντρωτικών Εταιρικών παρουσιάσεων, Βιβλιοθήκης κλπ. Πέραν της ανανέωσης του εξοπλισμού των εργαστηρίων η νέα αυτή αίθουσα αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική εμπορικής εξωστρέφειας και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης που εφαρμόζει η εταιρεία μας μέσω της δραστηριότητας της Εκπαίδευσης, απευθυνόμενη σε Πελάτες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

DSC 1734

DSC 1729

DSC 1727

 

Copyright © 2018 Hellenic Aerospace Industry - All Rights Reserved.