Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης Προγραμματισμού CNC ΜΗΧΑΝΩΝ με χρήση CAD/ CAM

Ολοκληρώθηκε στις 16.02.2017, εντός του αρχικού προγραμματισμού η εκπαίδευση – κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού του Εργοστασίου Αεροκατασκευών από εξωτερικό εξειδικευμένο Φορέα.

Με την ολοκλήρωση του – ειδικά διαμορφωμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ΕΑΒ – Προγράμματος Τεχνικής Κατάρτισης, οι συμμετέχοντες συνάδελφοι απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με νέες καινοτόμες στρατηγικές κατεργασίας που βελτιώνουν τους χρόνους, την παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής, αξιοποιώντας στο βέλτιστο τις δυνατότητες των υφιστάμενων εργαλειομηχανών του Εργοστασίου Αεροκατασκευών.

Το συνολικό Πρόγραμμα Κατάρτισης περιλάμβανε τον Προγραμματισμό Εργαλειομηχανών CNC με χρήση σύγχρονων συστημάτων CAD/CAM. Καλύφθηκε όλο το φάσμα του προγραμματισμού των μηχανουργικών κατεργασιών, όπως ειδικότερα, Κώδικας G, χρήση ρουτινών, και προγραμματισμός CAM καθώς και τρισδιάστατος σχεδιασμός με τη χρήση συστήματος CAD– μοντελοποίηση κ.ά. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εκτός από έντυπο και διαδραστικό υλικό, εκπαιδευτικούς προσομοιωτές, ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά και τα κορυφαία λογισμικά hyperCAD-S και hyperMILL της OPEN MIND, για τα οποία παραχωρήθηκαν εκπαιδευτικές άδειες, καθώς και λογισμικό επίδειξης και κατανόησης βασικών εννοιών κατασκευαστικών στοιχείων μηχανών της γερμανικής εταιρείας CNC - KELLER.

Παράλληλα, εφάρμοσαν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες σε controls πραγματικών εργαλειομηχανών υπό την επίβλεψη των εξειδικευμένων εισηγητών του Φορέα που παρείχε την εκπαίδευση.

Το συνολικό Πρόγραμμα διήρκεσε 10 ημέρες (60 ώρες) και πραγματοποιήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο ComputerRoom (Αίθουσα Α.1.9) του 1ου Ορόφου του κτιρίου 102.

DSC 1514

DSC 1516

DSC 1529








 

Copyright © 2018 Hellenic Aerospace Industry - All Rights Reserved.