Προγράμματα Σπουδών Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Κατηγορίες προσφερόμενων Προγραμμάτων Α , Β1 , Β2

Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση επεκτείνεται ραγδαία και οι οικονομίες των κρατών αλλά και των μεγάλων εταιριών διεθνοποιούνται. Οι αλλαγές αυτές που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν τις ζωές μας και ως εκ τούτου δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον αεροπορικό κλάδο τις αεροπορικές δηλ. εταιρίες, τον τρόπο που λειτουργούν, την ανταγωνιστικάτητα μεταξύ των αλλά και την επέκταση προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την νέα κατάσταση και πρόκληση που διαμορφώνεται.

Αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού και των νέων απαιτήσεων ήταν αλλά και θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα 20 χρόνια, η τάση για αύξηση των παραγγελιών κατασκευής χιλιάδων νέων επιβατηγών και εμπορικών αεροσκαφών. Κατ’ επέκταση θα δημιουργηθεί μια μεγάλη ζήτηση σε Τεχνικό και Ιπτάμενο προσωπικό τα οποία θα κληθούν να πετάξουν και να συντηρήσουν τα αεροσκάφη αυτά.

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν συνταχθεί διάφορες εκθέσεις / μελέτες από μεγάλες αεροπορικές εταιρίες που προβλέπουν ότι στις επόμενες 2 δεκαετίες θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση σε προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει την αεροπορική βιομηχανία κυρίως με Τεχνικούς συντήρησης & υποστήριξης.


Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε με την πείρα των 40 και πλέον ετών δραστηριοποίησής της στον Ελληνικό και παγκόσμιο χώρο, προσφέρει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να παρέχει μια λαμπρή σταδιοδρομία σε σπουδαστές που έχουν όραμα να εργαστούν στο μέλλον ως Τεχνικοί (Μηχανικοί / Avionic) Αεροσκαφών σε μεγάλες εταιρίες του αεροπορικού κλάδου που επιχειρούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό και εξεταστικό Κέντρο της ΕΑΒ (Αριθμός Αδείας EL 147.002 κατά EASA Part - 147), βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Καθόλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος η ΕΑΒ προσφέρει στους σπουδαστές την δυνατότητα σίτισή τους στο εστιατόριο της Εταιρίας καθώς και δυνατότητα μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί για το μόνιμο προσωπικό της.

Η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο εκάστου έτους με την απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση ικανού αριθμού μαθητών για την έναρξή τους.

 

Η Άδεια PART 66 υποδιαιρείται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Στην Α κατηγορία: οι άδειες αυτές απονέμονται στο βοηθητικό προσωπικό συντήρησης

Στην Β κατηγορία: οι άδειες αυτές αποδίδονται σε προσωπικό τόσο με καθήοντα συστήρησης όσο και πιστοποίησης των εκτελεσθέντων εργασιών πάνω σε ένα αεροσκάφος

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει την δυνατότητα παροχής αδειών των κατηγοριών: Α1, Α2, Α3, Α4, Β1.1, Β1.2, Β1.3, Β1.4 και Β2.

Η κατοχή πιστοποιητικών Ενοτήτων δύναται να προέρχεται από οποιοδήποτε Οργανισμό PART 147  και μπορεί να αιτηθεί άδεια(AML) από την Αρμόδια Αρχή.

Ανάλυση των προσφερόμενων Σπουδών / Ειδικοτήτων από την ΕΑΒ

1. Μηχανικός Αεροσκαφών, B1

Το καθηκοντολόγιο του Μηχανικού Αεροσκαφών έγκειται στην πιστοποίηση και εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των πτητικών μέσων (αεροσκαφών και ελικοπτέρων) το οποίο περιληπτικά περιγράφεται ως εξής:

  • Έλεγχος, συντήρηση, αντικατάσταση / επισκευή μηχανικών τμημάτων ή εξαρτημάτων, δομικών στοιχείων και λοιπών συστημάτων των αεροσκαφών
  • Χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής μηχανικών τμημάτων ή εξαρτημάτων, δομικών στοιχείων και λοιπών συστημάτων των αεροσκαφών

Τα μαθήματα διδάσκονται με βάση την άδεια part-66 της EASA (EuropeanAviation Safety Agency) και οδηγούν στην απόκτηση του Ευρωπαϊκού πτυχίου συντήρησης / επισκευής αεροσκαφών κατηγορίας Β1.1, Β1.2, B1.3 και B1.4

2. Ηλεκτρονικός Αεροσκαφών, B2

Το καθηκοντολόγιο του Ηλεκτρονικού Αεροσκαφών έγκειται στην πιστοποίηση και εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των πτητικών μέσων (αεροσκαφών και ελικοπτέρων) το οποίο περιληπτικά περιγράφεται ως εξής:

  • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων ενός αεροσκάφους
  • Χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων ενός αεροσκάφους

Τα μαθήματα διδάσκονται με βάση την άδεια part-66 της EASA (European Aviation Safety Agency) και οδηγούν στην απόκτηση του Ευρωπαϊκού πτυχίου συντήρησης / επισκευής αεροσκαφών κατηγορίας Β2.

 A

B1 B2

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες για την απόκτηση αδειών συντήρησης / επισκευής αεροσκαφών είναι:

B11 B12 B13 B14 B2

 

Μπορείτε να κατεβάσετε συγκεντρωτικά τα Προγράμματα Σπουδών της ΕΑΒ από εδώ:

PDF μορφή

 

For further information contact at:

Tel: +30-22620-46991, 22620-52911, 22620-46937

Fax: 22620-52909

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For business packages, please contact us to discuss your requirements.

Timetable and schedule could be adjusted to customers’ needs, when possible.

 

 

Copyright © 2018 Hellenic Aerospace Industry - All Rights Reserved.