Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργάτες Καθηγητές

  EAB

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται για συνεργασία με εξωτερικούς καθηγητές αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή κατόχους επαγγελματικής αδείας AMLB1 ή B2 με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Το εκπαιδευτικό έργο αφορά διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα σε μαθήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών, Γενικών Αγγλικών όπως επίσης μαθήματα κατά EASAPart 66 (BasicCourse). Απαραίτητη η εκπαιδευτική εμπειρία και επιθυμητή η συναφής εμπειρία στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Η δυνατότητα διδασκαλίας για τα μαθήματα EASAPart 66 καθορίζεται από την τεχνική οδηγία της ΥΠΑ (ΥΠΑ.147.01).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Tel: 22620 - 52911 , 22620 - 46937

Fax: 22620 - 52909

E-mail1: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail2: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018 Hellenic Aerospace Industry - All Rights Reserved.