Προγράμματα Σπουδών Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Κατηγορίες προσφερόμενων Προγραμμάτων Α , Β1 , Β2

Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση επεκτείνεται ραγδαία και οι οικονομίες των κρατών αλλά και των μεγάλων εταιριών διεθνοποιούνται. Οι αλλαγές αυτές που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν τις ζωές μας και ως εκ τούτου δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον αεροπορικό κλάδο τις αεροπορικές δηλ. εταιρίες, τον τρόπο που λειτουργούν, την ανταγωνιστικάτητα μεταξύ των αλλά και την επέκταση προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την νέα κατάσταση και πρόκληση που διαμορφώνεται.

Αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού και των νέων απαιτήσεων ήταν αλλά και θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα 20 χρόνια, η τάση για αύξηση των παραγγελιών κατασκευής χιλιάδων νέων επιβατηγών και εμπορικών αεροσκαφών. Κατ’ επέκταση θα δημιουργηθεί μια μεγάλη ζήτηση σε Τεχνικό και Ιπτάμενο προσωπικό τα οποία θα κληθούν να πετάξουν και να συντηρήσουν τα αεροσκάφη αυτά.

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν συνταχθεί διάφορες εκθέσεις / μελέτες από μεγάλες αεροπορικές εταιρίες που προβλέπουν ότι στις επόμενες 2 δεκαετίες θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση σε προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει την αεροπορική βιομηχανία κυρίως με Τεχνικούς συντήρησης & υποστήριξης.


Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε με την πείρα των 40 και πλέον ετών δραστηριοποίησής της στον Ελληνικό και παγκόσμιο χώρο, προσφέρει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να παρέχει μια λαμπρή σταδιοδρομία σε σπουδαστές που έχουν όραμα να εργαστούν στο μέλλον ως Τεχνικοί (Μηχανικοί / Avionic) Αεροσκαφών σε μεγάλες εταιρίες του αεροπορικού κλάδου που επιχειρούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό και εξεταστικό Κέντρο της ΕΑΒ (Αριθμός Αδείας EL 147.002 κατά EASA Part - 147), βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Καθόλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος η ΕΑΒ προσφέρει στους σπουδαστές την δυνατότητα σίτισή τους στο εστιατόριο της Εταιρίας καθώς και δυνατότητα μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί για το μόνιμο προσωπικό της.

Η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο εκάστου έτους με την απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση ικανού αριθμού μαθητών για την έναρξή τους.

 

Η Άδεια PART 66 υποδιαιρείται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Στην Α κατηγορία: οι άδειες αυτές απονέμονται στο βοηθητικό προσωπικό συντήρησης

Στην Β κατηγορία: οι άδειες αυτές αποδίδονται σε προσωπικό τόσο με καθήοντα συστήρησης όσο και πιστοποίησης των εκτελεσθέντων εργασιών πάνω σε ένα αεροσκάφος

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει την δυνατότητα παροχής αδειών των κατηγοριών: Α1, Α2, Α3, Α4, Β1.1, Β1.2, Β1.3, Β1.4 και Β2.

Η κατοχή πιστοποιητικών Ενοτήτων δύναται να προέρχεται από οποιοδήποτε Οργανισμό PART 147  και μπορεί να αιτηθεί άδεια(AML) από την Αρμόδια Αρχή.

Ανάλυση των προσφερόμενων Σπουδών / Ειδικοτήτων από την ΕΑΒ

1. Μηχανικός Αεροσκαφών, B1

Το καθηκοντολόγιο του Μηχανικού Αεροσκαφών έγκειται στην πιστοποίηση και εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των πτητικών μέσων (αεροσκαφών και ελικοπτέρων) το οποίο περιληπτικά περιγράφεται ως εξής:

  • Έλεγχος, συντήρηση, αντικατάσταση / επισκευή μηχανικών τμημάτων ή εξαρτημάτων, δομικών στοιχείων και λοιπών συστημάτων των αεροσκαφών
  • Χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής μηχανικών τμημάτων ή εξαρτημάτων, δομικών στοιχείων και λοιπών συστημάτων των αεροσκαφών

Τα μαθήματα διδάσκονται με βάση την άδεια part-66 της EASA (EuropeanAviation Safety Agency) και οδηγούν στην απόκτηση του Ευρωπαϊκού πτυχίου συντήρησης / επισκευής αεροσκαφών κατηγορίας Β1.1, Β1.2, B1.3 και B1.4

2. Ηλεκτρονικός Αεροσκαφών, B2

Το καθηκοντολόγιο του Ηλεκτρονικού Αεροσκαφών έγκειται στην πιστοποίηση και εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των πτητικών μέσων (αεροσκαφών και ελικοπτέρων) το οποίο περιληπτικά περιγράφεται ως εξής:

  • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων ενός αεροσκάφους
  • Χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων ενός αεροσκάφους

Τα μαθήματα διδάσκονται με βάση την άδεια part-66 της EASA (European Aviation Safety Agency) και οδηγούν στην απόκτηση του Ευρωπαϊκού πτυχίου συντήρησης / επισκευής αεροσκαφών κατηγορίας Β2.

 A

B1 B2

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες για την απόκτηση αδειών συντήρησης / επισκευής αεροσκαφών είναι:

B11 B12 B13 B14 B2

 

Μπορείτε να κατεβάσετε συγκεντρωτικά τα Προγράμματα Σπουδών της ΕΑΒ από εδώ:

PDF μορφή

 

For further information contact at:

Tel: +30-22620-46991, 22620-52911, 22620-46937

Fax: 22620-52909

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For business packages, please contact us to discuss your requirements.

Timetable and schedule could be adjusted to customers’ needs, when possible.

 

 

New HAI Training Courses Schedule September 2018 - December 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Apply here to participate

Σημείωση:

Η προυπόθεση για την διεξαγωγή των μαθημάτων είναι η ύπαρξη ελάχιστου αριθμού σπουδαστών για την δημιουργία τμήματος

Important Notice:

The prerequisite for the courses realization is the aggregation of a minimum number of students being required to create a class

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Tel: 22620 - 52911 , 22620 - 46937

Fax: 22620 - 52909

E-mail1: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail2: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργάτες Καθηγητές

  EAB

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται για συνεργασία με εξωτερικούς καθηγητές αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή κατόχους επαγγελματικής αδείας AMLB1 ή B2 με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Το εκπαιδευτικό έργο αφορά διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα σε μαθήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών, Γενικών Αγγλικών όπως επίσης μαθήματα κατά EASAPart 66 (BasicCourse). Απαραίτητη η εκπαιδευτική εμπειρία και επιθυμητή η συναφής εμπειρία στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Η δυνατότητα διδασκαλίας για τα μαθήματα EASAPart 66 καθορίζεται από την τεχνική οδηγία της ΥΠΑ (ΥΠΑ.147.01).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Tel: 22620 - 52911 , 22620 - 46937

Fax: 22620 - 52909

E-mail1: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail2: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νέα Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων διαμορφωθείσα στον 1ο Όροφο του Kτιρίου 102

Πρόκειται για ένα χώρο που φιλοδοξεί, εκτός της ανάγκης φιλοξενίας των Σπουδαστών και των Καθηγητών τους τις ώρες των διαλειμμάτων τους, να ανταποκριθεί σταδιακά σε χρήσεις όπως υλοποίηση Συνεδρίων, συγκεντρωτικών Εταιρικών παρουσιάσεων, Βιβλιοθήκης κλπ. Πέραν της ανανέωσης του εξοπλισμού των εργαστηρίων η νέα αυτή αίθουσα αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική εμπορικής εξωστρέφειας και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης που εφαρμόζει η εταιρεία μας μέσω της δραστηριότητας της Εκπαίδευσης, απευθυνόμενη σε Πελάτες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

DSC 1734

DSC 1729

DSC 1727

 

Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης Προγραμματισμού CNC ΜΗΧΑΝΩΝ με χρήση CAD/ CAM

Ολοκληρώθηκε στις 16.02.2017, εντός του αρχικού προγραμματισμού η εκπαίδευση – κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού του Εργοστασίου Αεροκατασκευών από εξωτερικό εξειδικευμένο Φορέα.

Με την ολοκλήρωση του – ειδικά διαμορφωμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ΕΑΒ – Προγράμματος Τεχνικής Κατάρτισης, οι συμμετέχοντες συνάδελφοι απέκτησαν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με νέες καινοτόμες στρατηγικές κατεργασίας που βελτιώνουν τους χρόνους, την παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής, αξιοποιώντας στο βέλτιστο τις δυνατότητες των υφιστάμενων εργαλειομηχανών του Εργοστασίου Αεροκατασκευών.

Το συνολικό Πρόγραμμα Κατάρτισης περιλάμβανε τον Προγραμματισμό Εργαλειομηχανών CNC με χρήση σύγχρονων συστημάτων CAD/CAM. Καλύφθηκε όλο το φάσμα του προγραμματισμού των μηχανουργικών κατεργασιών, όπως ειδικότερα, Κώδικας G, χρήση ρουτινών, και προγραμματισμός CAM καθώς και τρισδιάστατος σχεδιασμός με τη χρήση συστήματος CAD– μοντελοποίηση κ.ά. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εκτός από έντυπο και διαδραστικό υλικό, εκπαιδευτικούς προσομοιωτές, ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά και τα κορυφαία λογισμικά hyperCAD-S και hyperMILL της OPEN MIND, για τα οποία παραχωρήθηκαν εκπαιδευτικές άδειες, καθώς και λογισμικό επίδειξης και κατανόησης βασικών εννοιών κατασκευαστικών στοιχείων μηχανών της γερμανικής εταιρείας CNC - KELLER.

Παράλληλα, εφάρμοσαν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες σε controls πραγματικών εργαλειομηχανών υπό την επίβλεψη των εξειδικευμένων εισηγητών του Φορέα που παρείχε την εκπαίδευση.

Το συνολικό Πρόγραμμα διήρκεσε 10 ημέρες (60 ώρες) και πραγματοποιήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο ComputerRoom (Αίθουσα Α.1.9) του 1ου Ορόφου του κτιρίου 102.

DSC 1514

DSC 1516

DSC 1529
 

Copyright © 2018 Hellenic Aerospace Industry - All Rights Reserved.